Transport og logistikk

Andelen fremmedspråklige ansatte i alle deler av varedistribusjon er høy.  Vi ser at primærbehovet ligger på norskopplæring, men at også digitale basisferdigheter kan være et viktig element for å fungere bedre i jobben i noen virksomheter. Språkopplæring er uansett en forutsetning for alle andre typer kompetanseheving. Bedre norskkunnskaper gir positiv effekt både i forhold til kommunikasjon med leder, kolleger og kunder. Fokus på HMS og arbeidsmiljø virker positivt på både sikkerhet på arbeidsplassen og trygghet i jobben.

I undervisningen benytter vi ordlæring tilpasset bransjen, ulike læreverk både for dagligtale og bransjespråk – og vi involverer og engasjerer bedriften gjennom å benytte bedriftsinterne dokumenter/prosedyrer/instrukser i undervisningen. I noen virksomheter ser vi også i økende grad etterspørsel etter målrettet norskopplæring slik at dyktige ansatte med lang erfaring kan istandsettes til å dokumentere dette ved å ta fagprøve.

Vi holder kursene våre på arbeidsplassen slik at både nærhet til arbeidsstedet kan være med på å engasjere og motivere – og at vi kan ha praktisk rettet undervisning i forhold til naturlige arbeidssituasjoner og ordlæring på utstyr. Ved at bedriften selv engasjerer alle ansatte i å vektlegge bruk av norsk på arbeidsplassen opplever vi enda større effekt av opplæringen.