Renhold og Facility Management

Renhold og facility management er bransjer med mange har fremmedspråklige ansatte. Vi ser at primærbehovet ligger på norskopplæring, men at også digitale basisferdigheter kan være et viktig element for å fungere bedre i jobben i noen virksomheter. Språkopplæring gir positiv effekt både i forhold til kommunikasjon med leder, kolleger og kunder. Fokus på HMS og arbeidsmiljø virker positivt på både sikkerhet på arbeidsplassen og trygghet i jobben.

I undervisningen benytter vi ordlæring tilpasset bransjen, ulike læreverk både for dagligtale og bransjespråk – og vi involverer og engasjerer bedriften gjennom å benytte bedriftsinterne dokumenter/prosedyrer/instrukser i undervisningen. I en bransje som i stor grad er anbudsbasert har også mange bedrifter behov for målrettet norskopplæring slik at dyktige ansatte med lang erfaring kan istandsettes til å dokumentere dette ved å ta fagprøve.

Vi holder kursene våre på arbeidsplassen slik at både nærhet til arbeidsstedet kan være med på å engasjere og motivere – og at vi kan ha praktisk rettet undervisning i forhold til naturlige arbeidssituasjoner og ordlæring på utstyr. Ved at bedriften selv engasjerer alle ansatte i å vektlegge bruk av norsk på arbeidsplassen opplever vi enda større effekt av opplæringen.