Hotell

Hospitality er en av de største bransjene der vi opplever behov for våre tjenester. De fleste hoteller og restauranter har en større eller mindre andel fremmedspråklige ansatte. Spesialtilpasset opplæring i norsk for fremmedspråklige ansatte sikrer bedre arbeidsmiljø, effektivitet og tilknytning til både kolleger og ledelse.

I undervisningen benytter vi ordlæring tilpasset bransjen, ulike læreverk både for dagligtale og bransjespråk – og vi involverer og engasjerer bedriften gjennom å benytte bedriftsinterne dokumenter/prosedyrer/instrukser i undervisningen. Vi ønsker også at bedriften selv engasjerer alle ansatte i å vektlegge bruk av norsk på arbeidsplassen.

Ved at vi holder kursene på arbeidsstedet kan vi lett gå på et hotellrom, på kjøkkenet, på konferanserommet eller i restauranten for å trene på ord og situasjoner. Denne formen for trening gjør det også enklere for gruppene å oppleve fremgang – selv om det i utgangspunktet er ulike forkunnskaper.