Helse og omsorg

For helse-og omsorgssektoren er det på de fleste arbeidssteder behov for oppdatering i digitbasisferdigheter. Dette er sjelden et fokusområde for internopplæring – det er noe «man bare kan». På andre arbeidssteder, kanskje spesielt i hjemmetjenester og renhold, kan det være behov for opplæring i norsk for fremmedspråklige.  

Kurssenteret Vestlandet dekker begge disse områdene med spesialtilpassede kurstilbud. I norskopplæringen benytter vi ordlæring tilpasset arbeidsstedet sammen med ulike læreverk både for dagligtale og bransjespråk. Undervisning i digitale ferdigheter ser vi i mange tilfeller medvirker til å trygge ellers kompetente medarbeidere i et litt ukjent kompetanseområde. Innholdsmessig behandler vi tema som f.eks. effektiv bruk av e-post, bruk og behandling av bilder, skytjenester, sosiale medier, datasikkerhet og konfidensialitet mm. 

I både norsk og digitale ferdigheter engasjerer vi virksomheten bedriften gjennom å benytte interne dokumenter/prosedyrer/instrukser i undervisningen. I arbeidet med erfarne og kompetente helsearbeidere er det enkelt for oss å gi det lille påfyllet som trygger den enkelte i arbeidssituasjonen. Effektiv databruk gir mer tid til klientene, og gode norskkunnskaper gir en bedre og tryggere opplevelse for både kolleger og klienter.