Barnehager

Barnehagene tar i stadig større grad del i en digital hverdag. Foreldrekommunikasjon, bilder, bruk av nettbrett i barnehagen, bruk av kjedeportaler og utarbeidelse av lister, invitasjoner mm. Vi opplever at dette aspektet er lite ivaretatt, både i utdanningen og internopplæringen for barnehageansatte – men samtidig at det skal lite til for å heve kompetansen.

Vi kan tilby gjennom Kompetansepluss, og deres retningslinjer for digitale basisferdigheter, et gjennomarbeidet kursopplegg på 30 timer er spesielt rettet mot behovene til barnehageansatte.

Primærmålet er å heve kompetansen til assistenter/andre uten pedagogisk utdanning, men vi ser at også pedagogisk personell i mange tilfeller vil ha nytte av kurset. Innholdsmessig behandler vi tema som f.eks. effektiv bruk av e-post, bruk og behandling av bilder, skytjenester, sosiale medier, datasikkerhet og konfidensialitet mm. Opplæringen kan skje i arbeidstiden, på fritiden eller som kombinasjon av disse. Det kan gjerne være kursdeltakere fra ulike barnehager i samme gruppe, dette virker positivt både på miljø og motivasjon.

Vi ser at kursene har god effekt på motivasjon og mestring, og resulterer i at de ansatte behersker flere typer arbeidsoppgaver i barnehagen.