Bransjetilpasset opplæring

Formålet med Kompetansepluss er å tilføre kompetanse slik at medarbeiderne lettere kan ta ansvar i arbeidssituasjonen og yte bedre service. Økt generell kompetanse, trygghet i arbeidet og ikke minst effektivitet i hverdagen gir store gevinster for deg som arbeidsgiver. Vi ser spesielt at mange fremmedspråklige har behov for praktisk yrkesrettet norsk.

Grunnleggende dataopplæring for å fjerne barrierer i forhold til e-post kommunikasjon med arbeidsgiver, timeregistrering, rapportering og dokumentasjon er også  en vei til økt produktivitet i mange bransjer.