Kurssenteret Vestlandet AS

Vi bistår gjerne din virksomhet i å søke opplæringsmidler fra Kompetansenorge til bedriftsinterne opplæringstiltak.

Kurssenteret Vestlandet har spesialisert seg på bedriftsintern norsk- og dataopplæring gjennom Kompetansepluss-programmet.  Gjennom Kompetansepluss får bedriften dekket store deler av kostnaden ved opplæring, og målsetningen er å få tryggere og mer kompetente arbeidstakere.

Vi har spesialtilpassede opplegg i norskopplæring for fremmedspråklige for bl. a. hotell, renhold og transport/logistikk, og datakurs for bl. a. barnehager og helse/omsorg.
Vi vektlegger nærhet til arbeidsplassen og ledelsen for å få best mulig gevinst i form av både ferdigheter og motivasjon for de ansatte.